Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lukavica - Kaplnka Narodenia Panny Márie
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lukavica, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Murovaná stavba s polkruhovým uzáverom a segmentovo zakončenými oknami. Nad trojhranným štítom je malá drevená vežička. [1] Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 265.www.pamiatkynaslovensku.sk