Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lukov - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Lukov nad Topľou
Lokalita
obec Lukov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1800. Obnovený bol po požiari v roku 1873. Zariadili ho v roku 1890. Jednoduchá jednoloďová sakrálna stavba riešená podľa dispozičnej schémy východoslovenských kostolov obdobia rokov 1770 – 1830, s klasicistickou úpravou fasád. [1] Široká hranolová predstavaná veža má dva oporné piliere a je krytá barokovou baňou s laternou. Fasády sú hladké, členené lizénovým rámom.
 

Vnútorné zariadenie s ikonostasom je z roku 1890. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 265.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 265.
Bibliografia
www.obeclukov.sk
GPS
49.292070, 21.074906
49°17'31.4"N 21°04'29.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk