Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lula - Kaplnka Materstva Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lula, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka s historizujúcou fasádou. Pôvodne to bola renesančná stavba, ktorú v priebehu 16. a koncom 19. storočia prestavali. Spomína sa už v roku 1561. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým presbytériom zaklenutým konchou, loď má valenú klenbu. Fasády sú členené pilastrami. Priečelie zakončené stupňovým štítom má v strednej osi obdĺžnikový vchod vložený medzi dva polpiliere s pseudorománskymi hlavicami, na ktoré dosadá polkruhová archivolta. Na štíte je ustupujúci oblúčikový vlys. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 266.
Bibliografia
www.obeclula.sk
GPS
48.176026, 18.362151
48°10'33.7"N 18°21'43.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk