Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
luneta
polkruhové pole oblúka nad dverami a oknamiwww.pamiatkynaslovensku.sk