Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lupoč - zvonica
Lokalita
obec Lupoč, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická zvonica postavená v prvej polovici 19. storočia. Malá murovaná hranolová stavba s hladkou fasádou a ihlanovou strechou. Na poschodí má polkruhovo zakončené zvukové otvory. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Lupoč - zvonica foto © Ladislav Luppa 5/2013Lupoč - zvonica foto © Ladislav Luppa 5/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 267.
Bibliografia
www.lupoc.sk
GPS
48.360792, 19.539568
48°21'38.9"N 19°32'22.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk