Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ľutina, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Po udalostiach na ľutinskej hore v roku 1851, sa gréckokatolícki veriaci podujali vybudovať malú klasicistickú Kaplnku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Postavili ju na mieste, ktoré vyznačila Zuzana Feketeová, ktorej sa zjavil svätý Mikuláš. Cirkevné schválenie vydal prešovský biskup Jozef Gaganec listom zo 16. novembra 1853. Kaplnka bola dokončená v roku 1854 vďaka obetavosti veriacich, ktorí putovali cez Viedeň, Budín, Transylvániu a Podkarpatsko, pričom zbierali prostriedky na vybudovanie kaplnky. Začalo sa veľké putovanie veriacich celého Uhorska, Sedmohradska a Haliče. Každý prinášal so sebou kamene, z ktorých potom postavili kaplnku a oporný múr pod ňou. Kaplnka slúži pútnikom od roku 1854. [1]
 

Ide o menší sakrálny objekt s polkruhovým oltárnym uzáverom a strešnou vežičkou. Fasády sú hladké.
 

Od roku 2014 sa v nej pravidelne v letných mesiacoch každú nedeľu, večer o 18:00 hod., slávi svätá liturgia. [2]
 

Vedľa tejto kaplnky sa nachádza hrob Zuzany, kde je pochovaná. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V rokoch 2014 – 2015 prešla kaplnka generálnou opravou. [4]
 

Kaplnka je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 319/0.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - hrob Zuzany Feketovej, ktorej sa zjavil sv. Mikuláš (situovaný je za kaplnkou) foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - hrob Zuzany Feketovej, ktorej sa zjavil sv. Mikuláš (situovaný je za kaplnkou) foto © Viliam Mazanec 9/2022Ľutina - hrob Zuzany Feketovej, ktorej sa zjavil sv. Mikuláš (situovaný je za kaplnkou) foto © Viliam Mazanec 9/2022
Poznámky
[1 - 4] https://bazilikalutina.sk/lutinska-hora/ (7.9.2002) a Informačná tabuľa v teréne. 9/2022
GPS
49.173588, 21.048875
49°10'24.9"N 21°02'56.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk