Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lutiše - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lutiše, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1906 v novoklasicistickom poňatí. Jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom a predstavanou štíhlou vežou. Presbytérium je kryté lunetovou, loď pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi. Fasáda je členená lizénami a polkruhovo ukončenými oknami. Na západnej strane kostola sú malé oporné piliere. [1] Veža je krytá vysokým ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie je pseudogotické s výnimkou obrazu sv. Štefana kráľa, ktorý je z druhej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 268.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 268.
Bibliografia
www.lutise.sk
GPS
49.291667, 18.955029
49°17'30.0"N 18°57'18.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk