Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lysá po Makytou - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Lysá
Lokalita
obec Lysá pod Makytou, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1824. Opravený bol v roku 1959. Jednoloďový kostol s rovným oltárnym uzáverom a vstavanou malou vežou, zaklenutý troma poľami českej klenby, zbiehajúcej medziklenbovými pásmi do profilovaných nástenných pilierov. Sakrálny objekt má hladkú fasádu, nad vchodom je datovanie. [1]
 

Hlavný oltár je z roku 1824 s novou ústrednou plastikou sv. Štefana kráľa. Bočné oltáre Nanebovstúpenia a Zjavenia Pána sú z roku 1824 s novými obrazmi z 20. storočia. Zvon je od zvonolejára P. Bohuša z Banskej Štiavnice, prenesený do kostola v roku 1776 zo zoborského kláštora. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 269.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 269.
GPS
49.194539, 18.195085
49°11'40.3"N 18°11'42.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk