Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
maceva
tradičný židovský náhrobný kameň vo forme jednoduchej stély s hebrejským textomwww.pamiatkynaslovensku.sk