Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mad - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Mad, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická jozefínska tolerančná stavba z roku 1788. Opravovaná bola v roku 1925. Ide o halový priestor s dreveným chórom, krytý rovným stropom. Fasáda je členená nárožnými pilastrami s rímsovou hlavicou. Kostol má predstavanú vežu, ktorá je krytá baňou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]
 

Od roku 1681 má obec samostatné sídlo reformovanej cirkvi. O sto rokov neskôr, v roku 1784 veriaci na základoch vyhoreného dreveného kostola, postavili nový bezvežový kostol. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 326.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 326.
[3] www.obecmad.sk (12.5.2016)
Bibliografia
www.obecmad.sk
GPS
47.954357, 17.657222
47°57'15.7"N 17°39'26.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk