Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Madačka (Ábelová) - zvonica
Lokalita
obec Ábelová, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica z konca 19. storočia. Jednoduchá murovaná hranolová stavba, delená kordónovou rímsou, zakončená nízkou stanovou strechou. V hornej polovici sú segmentovo zakončené zvukové okná. [1] Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 270.
Bibliografia
www.abelova.sk
GPS
48.412469, 19.414670
48°24'44.9"N 19°24'52.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk