Pamiatky v okolí Slovenska   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Maďarsko / Abaújvár - Kalvínsky kostol
História a stavebný vývoj
Pôvodne rímskokatolícky kostol opevnený múrom postavili v 14. storočí v gotickom slohu. Prešiel niekoľkými úpravami a v roku 1793 ho obnovili. Kostol je jednoloďová stavba s vonkajšími opornými piliermi a predstavanou vežou. Presbytérium má rebrovú krížovú klenbu. Na jeho južnej strane sa zachovali gotické okná. Loď má rovný trámový strop a na západnej strane pri vchode je vložená jednoduchá drevená empora, typická pre využívanie kostolov na protestantské, reformované cirkevné obrady. Pod vežou je vstupný gotický sedlový portál. [1]
 

V interiéri sa zachovala kamenná kazateľnica na valcovej nohe z roku 1652 od Szárazom Kata, s drevenou zvukovou strieškou. V roku 1866 sa začala obnova kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1912 objavili na stenách svätyne a triumfálneho oblúka nástenné maľby – fresky. Ich výskyt bol reštaurátorskými sondami v roku 1997 potvrdený. V roku 2008 sa pri archeologickom výskume pod dlažbou sakrálneho objektu našiel náhrobok Petra Perényiho z veľkých kamenných platní, čo potvrdzuje zásluhy rodu o výstavbu kostola. [3]

Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Maďarsko / Abaújvár - Kalvínsky kostol foto © Agnesa Delimanová 4/2009Maďarsko / Abaújvár - Kalvínsky kostol foto © Agnesa Delimanová 4/2009Maďarsko / Abaújvár - Kalvínsky kostol foto © Agnesa Delimanová 4/2009Maďarsko / Abaújvár - Kalvínsky kostol foto © Agnesa Delimanová 4/2009Maďarsko / Abaújvár - Kalvínsky kostol foto © Agnesa Delimanová 4/2009Maďarsko / Abaújvár - Kalvínsky kostol foto © Agnesa Delimanová 4/2009
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Na ceste za divmi východu. Východné Slovensko a sever Maďarska. Kluknava: VIA MIRABILIS, n.o. v spolupráci s BIZZ s.r.o., 2011. s. 31.
[2] Kolektív autorov: Na ceste za divmi východu. s. 31.
[3] Kolektív autorov: Na ceste za divmi východu. s. 31.
GPS
48.524315, 21.317956
48.524315, 21.317956www.pamiatkynaslovensku.sk