Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
magnát
príslušník vysokej šľachtywww.pamiatkynaslovensku.sk