Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Majerka (Ihľany) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Ihľany, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický tolerančný kostol postavený v roku 1787. Sieňový priestor s polkruhový oltárnym uzáverom a bez veže. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Fasády sú hladké. [1]
 

Rokokový oltár je z konca 18. storočia. V stĺpovej pilastrovej architektúre s rokajovou ornamentikou stoja sochy sv. Petra a Pavla apoštolov, ako aj Mojžiša a Árona. V strede sa nachádza obraz Kalvárie zo začiatku 20. storočia. Kazateľnica je baroková z konca 18. storočia, s polygonálnym parapetom, ktorý je členený kazetami a točenými stĺpikmi. Protestantská polychrómovaná drevená empora je rokoková z konca 18. storočia, s kazetami na parapete. Organ je klasicistický z prvej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Obec Ihľany vznikla v roku 1960 spojením obcí Majerka a Stotince. [3] Stojí v centre miestnej časti Majerka.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 488.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 488.
[3] www.ihlany.sk/obec/historia/ (7.8.2020)
Bibliografia
www.ihlany.sk
GPS
49.180217, 20.547707
49°10'48.8"N 20°32'51.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk