Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Majerka (Ihľany) - Kostol sv. Martina
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ihľany, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne stredoveký kostol, ktorý bol v prvej polovici 19. storočia prestavaný v empírovom slohu. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Interiér má rovný strop. [1] Veža je zastrešená zvonovitou prilbou s laternou. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami a rímsou.
 

Hlavný oltár je pseudoklasicistický so starším obrazom sv. Martina biskupa z polovice 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína fragment neskorogotického oltára z obdobia okolo roku 1520, reliéf so scénou Rozchod apoštolov do sveta, polychrómovaná drevorezba. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce. Majerka je časťou obce Ihľany.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 488.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 488.
Bibliografia
www.ihlany.sk
GPS
49.180299, 20.546128
49°10'49.1"N 20°32'46.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk