Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Majerovce
Lokalita
obec Majerovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria postavená v roku 1824. Jednopodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu so vstupným portikom na záhradnej fasáde. V nadokenných prehĺbených polkruhových poliach sú štukové reliéfy rastlín a geometrických ornamentov. Portikus má dvojité toskánske stĺpy, nad čelným arkádovým oblúkom zakončený tympanónom. Manzardová strecha bola pôvodne krytá šindľom. Na strednom ozdobnom komíne je letopočet 1824. [1]
 

Ku kúrii patrili hospodárske stavby, ktoré boli neskoršími prestavbami značne pozmenené. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Fotogaléria
Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážca kúrie  : ) foto © Viliam Mazanec 9/2019Strážca kúrie  : ) foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019Kúria Majerovce foto © Viliam Mazanec 9/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 272.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 272.
Bibliografia
www.majerovce.eu
GPS
48.891557, 21.714590
48°53'29.6"N 21°42'52.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk