Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Makov - Kostol sv. Petra a Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Makov, okres Čadca, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1803. Opravený bol v roku 1921, 1929 a po roku 1945. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Priestor je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Hladká fasáda je členená oknami so segmentovým zakončením. Nad vchodom do objektu je datovanie. Výmaľba je z roku 1921. [1] Veža je zakončená ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie je neogotické z konca 19. a začiatku 20. storočia. Z pôvodného zariadenie sa zachoval murovaný hlavný oltár s dvoma neskorobarokovými plastikami sv. Petra a Pavla, a donedávna aj luisézna kazateľnica zo začiatku 19. storočia a neskorobarokový obraz Piety z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 272.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 272.
Bibliografia
www.makov.sk
GPS
49.369777, 18.480512
49°22'11.2"N 18°28'49.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk