Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Makovce - Chrám sv. Bazila Veľkého
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Makovec
Lokalita
obec Makovce, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol z roku 1836. Opravený bol v roku 1946. V pôdoryse opakuje barokový princíp východoslovenských sakrálnych stavieb tereziánskeho stavebného úradu. Pozostáva z oblého presbytéria, lode a vstavanej veže. Všetky priestory sú kryté pruskými klenbami. Hladká fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami, nad vstupom je malé termové okno. [1] Veža je krytá vysokou barokovou baňou s laternou.
 

Moderná figurálna výmaľba kostola je z roku 1949 od M. Klimčáka. Vnútorné zariadenie je z druhej polovice 19. storočia s ikonostasom, hlavným a bočným oltárom z motívov neskorého baroka, rokoka a klasicizmu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 273.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 273.
GPS
49.258594, 21.749413
49°15'30.9"N 21°44'57.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk