Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malá Čalomija - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Malá Čalomija, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1884. Pozdĺžny sieňový priestor zaklenutý kláštornou klenbou na fabiónoch. Steny sú členené združenými pilastrami a rámovanými plochami. Členenie pokračuje aj nad kordónovou rímsou. Západná empora je trojdielna s murovaným parapetom. Fasáda je členená horizontálnou pásovou bosážou a archivoltami. Veža má nárožné kvádrovanie a nad zvukovými oknami je hodinový ciferník. [1]
 

Na neoklasicisticky upravenom oltári je veľký ústredný obraz Krista medzi deťmi od Ľ. Kubányho z roku 1896. [2] Drevená kazateľnica, krstiteľnica a organ sú roku 1894. [3]
 

Pôvodný drevený kostol z roku 1690 bol zbúraný v roku 1752 na základe cisárskeho nariadenia. Po zavedení Tolerančného patentu bol v roku 1787 postavený nový kostol, ale po úpadku zboru v polovici 19. storočia spolu so školou schátral a zrútil sa. [4]
 

Zachovaná pôvodná 34 m vysoká veža z roku 1801, s vežovými hodinami z roku 1807, kovovým krížom z roku 1913 a zvonmi z roku 1923 je krytá výraznou cibuľovitou strechou s laternou. [5] Cibuľa je na úzku vežu akoby priveľká.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 275.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 275.
[3 - 5] www.okresvk.wordpress.com (24.11.2016)
GPS
48.084387, 19.231418
48°05'03.8"N 19°13'53.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk