Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malá Čausa - Kaplnka (Kostol) Panny Márie Ružencovej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Malá Čausa, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistická stavba z roku 1902. Jednoloďový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom, zaklenutým valenou lunetovou klenbou. Predstavaná veža je krytá ihlanom. [1] Fasády sú hladké, členené opornými piliermi a polkruhovo zakončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kaplnky. [2]

Pamiatková ochrana
Renovácia sa uskutočnila v roku 2002. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 275.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 275.
[3] www.handlova.sk (25.10.2016)
Bibliografia
www. malacausa.sk
GPS
48.799019, 18.700904
48°47'56.5"N 18°42'03.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk