Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malá Domaša - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Malá Domaša, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1724. Pôvodne neskorobaroková stavba so vstavanou vežou bola začiatkom 20. storočia na priečelí i veži prefasádovaná v duchu romanticky chápaného historizmu. Jednoloďový kostol s polygonálnym oltárnym uzáverom má barokovú dispozíciu. V presbytériu sú krížové klenby s lunetami, v lodi novšie pruské. Veža je členená plochým pseudorománskym oblúčkovým vlysom, lizénami a dvojitým pseudorománskym zvukovým oknom. [1] Krytá je ihlancom. Okolo kostola je ohradný múr.
 

Vnútorné zariadenie je pseudohistorické zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 275.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 275.
Bibliografia
www.maladomasa.sk
GPS
48.968843, 21.710322
48°58'07.8"N 21°42'37.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk