Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malá Franková - Kostol sv. Jozefa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Malá Franková, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Drevený kostol z roku 1895, ktorý bol postavený pôvodne ako kaplnka. V 50. rokoch 20. storočia bol zväčšený o oblúkovú časť, kde je osadený oltár. V 90. rokoch bol opäť zväčšený najmä v časti chóru a upravený do dnešnej podoby. Interiér kostola zdobia drevené sochy sv. Jozefa s Ježiškom a Panny Márie, tiež drevorezby poslednej večere na obetnom stole a symboly evanjelistov na ambóne. [1]
 

Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, ktorý je krytý dreveným valeným stropom. Zrubový objekt je v exteriéri vertikálne obitý doskami a lištami. Na sedlovej streche je malá strešná vežička. [2]
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z druhej polovice 18. storočia. V stĺpovej architektúre oltára je novší obraz sv. Rodiny z 20. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu. Vedľa kostola je cintorín.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Malá Franková - Kostol sv. Jozefa foto © Jiří Fiedler 8/1975Malá Franková - <font color=orange>Kostol sv. Jozefa</font> foto © Ľuboš Repta 6/2014
Poznámky
[1] ŠLEBODA, Jaroslav et al.: Sakrálne pamiatky v členských mestách a obciach Združenia Región „Tatry“. Kežmarok: JADRO, 2010. s. 56.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 276.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 276.
GPS
49.313969, 20.304266
49°18'50.3"N 20°18'15.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk