Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malá Franková - zvonica
Lokalita
obec Malá Franková, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Drevená zvonica postavená v roku 1894. Hranolový typ zvonice s vloženou vzperadlovou konštrukciou, so zvislodošteným opláštením. Vo zvonovom poschodí sa nachádza dvojica zvonov. Vežovitý objekt je zakončený stanovou strechou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Situovaná je tesne vedľa Kostola sv. Jozefa na obecnom cintoríne.
Poznámky
[1] ODLER, Peter: Drevené zvoničky na Spiši. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 3, s. 34.
GPS
49.313903, 20.304280
49°18'50.1"N 20°18'15.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk