Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malá Lúč (Lúč na Ostrove)
Lokalita
obec Lúč na Ostrove, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný štvorvežový typ kaštieľa s opevnením, postavený začiatkom 17. storočia. Zachovala sa z neho iba polovica. Klasicisticky upravený bol v roku 1833. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba s dvoma nadstavanými nárožnými vežami, riešená do pôdorysu písmena U. Fasáda je členená rustikovanými lizénami, nad vstupom pálffyovský erb s letopočtom 1833, datujúcim úpravu kaštieľa. V dvorovej časti bola arkádová chodba, ktorá je dnes zamurovaná, má však pôvodnú krížovú hrebienkovú klenbu so štukovým ornamentom. Miestnosti sú zaklenuté krížovými a valenými klenbami s lunetou a so štukovým ornamentom. Nárožné veže s kazulovými oknami majú miestnosti s rovným stropom. Strecha je manzardová a na vežiach stanová. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Malá Lúč foto © Imrich Kluka 9/2010Kaštieľ Malá Lúč foto © Imrich Kluka 9/2010Kaštieľ Malá Lúč foto © Imrich Kluka 9/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 256.
GPS
47.973530, 17.501910
47°0 58' 24.71", 17°0 30' 6.88"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk