Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malá Maňa (Maňa) - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Maňa, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1788 ako tolerančný bez veže. V 19. storočí bol rozšírený predstavanou vežou, situovanou do osi štítového priečelia. Ide o sieňový priestor s polygonálnym uzáverom a rovným stropom. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. [1] Veža je zakončená ihlanom.
 

Kazateľnica pochádza z roku 1788 s murovaným oblým parapetom a dreveným maľovaným baldachýnom z roku 1789 od ľudového maliara – stolára M. Gaala. Pod zvukovou strieškou je na stene nápisová tabuľa z roku 1788, vzťahujúca sa na stavbu kostola. Lavice a organový chór sú z čias stavby kostola. Obradový stôl je novoempírový z roku 1893. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 277 - 278.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 278.
Bibliografia
www.obecmana.sk
GPS
48.143923, 18.264615
48°08'38.1"N 18°15'52.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk