Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malá Maňa (Maňa) - vodný mlyn
Lokalita
obec Maňa, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
Bibliografia
www.obecmana.skwww.pamiatkynaslovensku.sk