Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malá Maňa (Maňa) - zvonica
Lokalita
obec Maňa, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická murovaná stavba z prvej polovice 19. storočia. Neskôr upravili strechu. Je to nízky vežovitý objekt s nárožnými pilastrami. Zvonica je krytá stanovou škridľovou strechou. [1] Zvukové otvory sú zakončené polkruhom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1994 a 2014.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 277.
Bibliografia
www.obecmana.sk
GPS
48.144157, 18.266411
48°08'39.0"N 18°15'59.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk