Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malá Skalka (Skalka nad Váhom) - Kostol sv. Svorada a Benedikta
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Skalka nad Váhom, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1745, pričom bola do novostavby začlenená staršia neskorogotická kaplnka sv. Doroty. Pôvodná kaplnka bola založená v roku 1520. Vežu k nej pristavali v roku 1713. Začlenením kaplnky do stavby vznikol dvojvežový kostol. Reštaurovali ho v roku 1924 pod vedením architekta J. Marka. Kostol je jednoloďová stavba s polkruhovou hlbokou apsidou. Bohato členené fasády boli akcentované dvojtónovou farebnou úpravou. Medzi dvoma vežami je sitovaný vykrojený barokový štít v šírke strednej trojosovej časti priečelia. Veže sú zastrešené malými plochými kupolami. [1]
 

Interiér má rovný kazetový drevený strop. Výmaľba kostola a vnútorné zariadenie je z roku 1924. [2] Hlavný oltár zdobia dve sochy pustovníkov Sv. Andreja-Svorada a Benedikta z roku 1924. Maľba svätcov na stene je dielom pátra Emila Prokopa z roku 1983. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Malá Skalka - Kostol sv. Svorada a Benedikta foto © Imrich Kluka 1/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 100 - 101.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 100 - 101.
[3] www.skalkanadvahom.sk (17.2.2015)
Bibliografia
KOWALSKI, Tomáš: "Starý oltár menšej veľkosti hľadá sa..." K dejinám obnovy pútnického miesta Skalka pri Trenčíne. In: Monument revue, V, 2016, č. 2, s. 12 - 27.
www.skalkanadvahom.sk
GPS
48.906033, 18.073659
48°54'21.7"N 18°04'25.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk