Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malacky
Iný názov
Pálffyovský kaštieľ
Lokalita
obec Malacky, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ z roku 1624, s neskoršou klasicistickou úpravou. V roku 1808 bol úplne prestavaný a prefasádovaný. [1] Kaštieľ je dvojpodlažná bloková budova so široko komponovaným priečelím. Stred dispozície zdôrazňuje rizalit so štítom a tympanónom. Pred slávnostnou sálou na prvom poschodí je balkón na konzolách. [2] Na osi budovy je kamenný portál vedúci do priechodu, kde je honosné schodište do poschodia. [3] Vstup vedie cez premostenie niekdajšej, neskoršími úpravami zaniknutej priekopy. Fasády stroho členia pilastre a lizénové rámovanie. Vnútorná dispozícia stavby je v barokovom štýle s vestibulom, slávnostným schodišťom a ústrednou slávnostnou sieňou. [4]
 

So vznikom kaštieľa je historicky spätý šľachtický rod Pálffyovcov, ktorému malacké panstvo patrilo tristoročné obdobie. Malacký kaštieľ postavili Pálffyovci začiatkom 17. storočia ako svoje sídlo. Presťahovali sa sem z neďalekého Plaveckého hradu, ktorý prestal vyhovovať zvýšeným nárokom na bývanie. Ako stavebník je zväčša citovaný Pavol Pálffy ab Erdöd. Posledným zemepánom bol Mikuláš XIII. Pálffy, ktorý sa narodil v roku 1861 v Malackách a zomrel v roku 1935 v Marcheggu. Po prevrate v roku 1918 obývali kaštieľ najprv dôstojníci oslobodzovacej československej armády. Po dohode Pálffyovcov so Štátnym pozemkovým úradom získala roku 1934 kaštieľ s parkom rehoľa františkánov rádu sv. Františka Assiského ako náhradu za tzv. patronátne povinnosti. Po roku 1945 sa užívatelia kaštieľa vymieňali. V rokoch 1944 - 1945 v ňom boli nemeckým gestapom väznení a týraní príslušníci SNP. [5]
 

Malacký kaštieľ, barokové reprezentačné šľachtické sídlo, predstavuje štvorkrídlový, uzatvorený objekt s vnútorným nádvorím. Radikálna prestavba kaštieľa sa datuje do začiatku 19. storočia, kedy sa mení pôvodná architektonicko-výtvarná podoba fasád i interiéru v intenciách klasicistických princípov. Barokovú záhradu vystriedal pre klasicizmus charakteristický anglický park. Podľa údajov z historických dokumentov bol zámocký kaštieľ s parkom obklopený kamenným múrom. Po celom štvorcovom obvode sa nachádzajú dve nadzemné podlažia, polozapustené priestory a jedno podzemné podlažie pod západným krídlom. Po úpravách v klasicistickom slohu a iných zásahoch dostal kaštieľ dnešnú podobu. Z pôvodnej fasády kaštieľa tu zostal ohradený balkón nad hlavným vchodom a vzácne francúzske komíny na streche. [6]
 

Na nádvorí kaštieľa stojí obnovená studňa. Pri studni sa nachádzal bronzový jeleň, erbové zviera Pálffyovcov. V roku 1918 bol bronzový jeleň údajne presťahovaný do kaštieľa v Marcheggu. Podĺa inej verzie bol roztavený. Súčasná replika jeleňa nad studňou je z epoxidu. [7]
 

Do kaštieľa viedli tri brány. Hlavná tzv. Čierna brána, ktorá je z tepaného železa, stojí dodnes. Vedľa tejto brány sa nachádzal dom vrátnika. Druhou bránou bola tzv. Biela brána, ktorá viedla do parku z Riadku. Treťou bránou bola drevená tzv. Červená brána slúžiaca na zásobovanie kaštieľa. [8]
 

Hlavným západným priečelím je kaštieľ orientovaný smerom k mestu. Ku kaštieľu vedie od Čiernej brány alej platanov. Od brány až k františkánskemu kostolu viedla pôvodne lipová alej, po roku 1945 nahradená pagaštanmi. V kaštieľnom parku rastú pozostatky vzácnych drevín ako duby, buky, smreky, smrekovec, gaštany a rôzne kvetenstvo. [9]
 

Na juh od kaštieľa sa nachádza zrekonštruovaná fontána a kamenná jaskyňa Panny Márie, dnes bez jej sochy, ktorú dali postaviť františkáni. Nechýbali ani labyrint či prírodná jazdiareň. Pred hlavným vchodom do parku a ku kaštieľu sa v minulosti nachádzali dobové stavby, ktoré boli súčasťou kaštieľa - dom vrátnika, jazdiareň a labutie jazierko. [10]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Od septembra 2007 patrí kaštieľ mestu, ktoré postupne realizuje projekt jeho rekonštrukcie a ďalšieho využitia. V rámci projektu Paltour bola zrekonštruovaná ľavá časť predného krídla, kde vznikli výstavné a seminárne miestnosti. S pomocou sponzorov bola zrekonštruovaná aj studňa na nádvorí kaštieľa, vstupná brána a podbránie a tiež schodisko s krištáľovými lustrami. Obnovená je tiež fontána pred južným krídlom kaštieľa. V zrekonštruovaných priestoroch je Pálffyovská izba s dobovým nábytkom. [11]
 

Malacky – Pálffyovský kaštieľ a park (č. ÚZPF 444/1-2) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2008. Autori: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marián Havlík. [12]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
 

Po vojne kaštieľ slúžil ako kasárne Útvaru pohraničnej stráže. Po roku 1957 bola v kaštieli zriadená nemocnica. Dnes je vlastníkom kaštieľa mesto Malacky, ktoré realizuje projekt jeho postupnej obnovy a sprístupnenia verejnosti. Návštevníci si môžu prezrieť aj stále výstavu fotografií dokumentujúcich rekonštrukciu kaštieľa. Vo výstavných priestoroch sa konajú výstavy, predovšetkým umelecké. [13]
 

Kaštieľ je obklopený anglickým parkom, ktorý založili v 19. storočí. Upravovali ho začiatkom 20. storočia. Časť parku sa zachovala dodnes. [14]

Prístup
Stojí v severovýchodnej časti mesta. Zámocká ulica č. 18.
Fotogaléria
Kaštieľ Malacky foto © Imrich Kluka 12/2012Kaštieľ Malacky foto © Imrich Kluka 12/2012Kaštieľ Malacky foto © Imrich Kluka 12/2012Kaštieľ Malacky foto © Imrich Kluka 12/2012Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 5/2013Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 2/2014Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 2/2014Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 2/2014Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 2/2014Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 2/2014Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 2/2014Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 2/2014Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 2/2014Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 2/2014Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 2/2014Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 2/2014Kaštieľ Malacky foto © Hana Farkašová 2/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 273.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 136.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 273.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 136.
[5 - 11] www.malacky.sk (1.8.2013)
[12] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
[13] www.malacky.sk (1.8.2013)
[14] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 136.
Bibliografia
www.malacky.sk
GPS
48.439743, 17.030685
48°0 26' 23.07", 17°0 1' 50.47"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk