Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malacky - Malý kaštieľ
Lokalita
obec Malacky, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Jednou z dominánt Malaciek bola budova tzv. Malého kaštieľa nachádzajúca sa na ulici Na brehu, v miestach dnešného supermarketu. Budova pochádzala zo 17. storočia a vlastnili ju zemepáni Pálffyovci. Na konci 19. storočia v nej zriadili kláštor sestier sv. Vincenta, slúžiaci zároveň ako dievčenská škola a internát. Kláštor zlikvidovali komunisti v roku 1950. Neskôr objekt slúžil ako špeciálna škola a časť ako základná umelecká škola. V 70. rokoch 20. storočia rovno pred Malým kaštieľom postavili nadjazd. V 90. rokoch 20. storočia budova vyhorela, následne ju zbúrali. [1]
Poznámky
[1] https://malackepohlady.sk/?page_id=8932 (9.1.2020)
Bibliografia
www.malacky.sk
GPS
48.436475, 17.024368
48°26'11.3"N 17°01'27.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk