Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malacky - Múzeum Michala Tillnera
Lokalita
obec Malacky, okres Malacky, Bratislavský kraj
História
Mestské múzeum v Malackách bolo založené v roku 1975 z podnetu akademického maliara Michala Tillnera. Na jeho návrh Mestský národný výbor urobil rozsiahlu rekonštrukciu objektu polorozpadnutého vodného mlyna na Družstevnej ulici. Expozíciu tvorila celoživotná zbierka ľudového i užitkového umenia, historických pamiatok a niekoľko obrazov Michala Tillnera. Zbierku po vzniku múzea daroval mestu maliar. [1]
 

Založením múzea v Malackách malo mesto záujem na zachovaní kultúrnych a historických pamiatok mestského významu i pamiatok viažucich sa k životu a kultúre ľudu v celej oblasti Záhoria. Mestské múzeum Malacky spravovalo Malokarpatské múzeum Pezinok. Slúžilo návštevníkom až do polovice osemdesiatych rokov, kedy musela byť urobená rekonštrukcia elektriny a kúrenia. [2]
 

V roku 1993 prešlo múzeum pod správu Záhorského centra kultúry v Malackách. V decembri v roku 1993 bola otvorená nová expozícia. Inštitúcia nesie názov Múzeum Michala Tillnera v Malackách. Múzeum zameralo svoju činnosť na prevádzku a propagáciu expozície, organizáciu kultúrnych a výchovných podujatí, prednášok, besied, výstavnú činnosť, výskumnú, edičnú a publikačnú činnosť. Brzdou materiálne – technického rozvoja bol neukončený spor o vlastníctvo objektu. [3]
 

V roku 2000 na základe reštitúcie bola budova múzea odovzdaná novému vlastníkovi. Expozícia bola zrušená a muzeálne zbierky boli presťahované do depozitu v budove Záhorského centra kultúry v Malackách. Zbierkové predmety sú vo väčšine etnografické (keramika, drevené a železné nástroje a nábytok, lampy, hodiny, v menšej miere odev) zastúpené sú aj archiválie a umelecké predmety. Múzeum poskytuje informácie (výskum, dotazníky, prieskumy) múzeám a múzejným vedeckým pracovníkom na Slovensku o zastúpení jednotlivých zbierok v múzeu, alebo o skúmanom odvetví či už remeselnej výroby, poľnohospodárstva, odevu, atď. [4]
 

K 31.12.2008 bolo v Zbierkovej knihe múzea zaevidovaných 1163 kusov zbierkových predmetov pod 952 prírastkovými číslami. V roku 2005 sa vďaka podpore Mesta Malacky, Ministerstva kultúry SR a ďalších sponzorov, začali práce na expozícii v podkroví Mestského centra kultúry na Záhoráckej 1919. Po niekoľkých mesiacoch, 18. februára 2006, bola expozícia a tým i Múzeum Michala Tillnera slávnostne otvorené. [5]
 

Okrem stálej expozície ľudovej kultúry v Múzeu Michala Tillnera a expozície v kryptách pod Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách organizuje múzeum aj príležitostné výstavy. [6]

Kontakt
Mestské centrum kultúry Malacky
Záhorácka 1919
901 01 Malacky
Múzeum Michala Tillnera sa nachádza v budove MCK Malacky na 2. poschodí.

Otváracie hodiny
Utorok - Piatok: 9.00 - 17.00 h
Sobota – Nedeľa: 14.00 - 17.00 h
Poznámky
[1] www.mckmalacky.sk (11.1.2016)
Bibliografia
www.malacky.sk
GPS
48.439814, 17.012959
48°026'23.3"N 17°000'46.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk