Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Málaš - Kostol Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Málaš, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol postavený v roku 1907 na časti základov starého gotického kostola, spomínaného už v roku 1323. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou, ktorá má po stranách polkruhové prístavky. Celý priestor kostola má drevený rovný strop. Fasády sú hladké. Veža, situovaná na strednú os priečelia, je prístupná vretenovitým schodišťom. [1]
 

Hlavný oltár so sochami anjelov a s neskorobarokovou baldachýnovou architektúrou z 18. storočia má uprostred sochu Panny Márie z roku 1907. Voľný obraz Panny Márie s Ježiškom je barokový z 18. storočia. [2] Interiér kostola je zdobený freskami K. Rónaya.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 274.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 274.
Bibliografia
www.malas.sk
GPS
48.051677, 18.525244
48°03'06.0"N 18°31'30.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk