Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malčice - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Malčice, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v rokoch 1825 - 1827. Jednopriestorová stavba s polygonálnym uzáverom a mierne predstavanou vežou na štítovom priečelí. Fasády sú členené združenými lizénami a podstrešnou rímsou, pokračujúcou na štíte ako korunná rímsa, na ktorú dosadá stredný trojhranný krepovaný frontón. Nárožnými pilastrami členená veža je situovaná medzi krídla štítu a nad štítom sa uplatňuje voľne zo štyroch strán. [1] Zakončená je ihlanom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1978 bol pri príležitosti 150. výročia kostol obnovený. V roku 1996 bolo nainštalované ústredné plynové vykurovanie. Potom, čo v roku 2003 strhla veterná smršť plechovú krytinu, bol zrekonštruovaný celý drevený krov lode, ako aj veže kostola a pokrytý novou plechovou krytinou. [2]
 

V dňoch od 25.06.2012 do 10.7.2012 sa v Malčiciach realizovala maľba interiéru kostola. Maľbu vykonal p. Juraj Smutko. Zároveň bola zamurovaná hrobka a vyrovnané pomníky v areáli sakrálneho objektu, natretá vstupná brána, osadené plechy pri oknách z vonkajšej strany a úprava terénu pri kostole. Práce boli vykonané svojpomocne, podieľali sa na nich členovia cirkevného zboru. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 279.
[2 - 3] www.obecmalcice.sk (2.12.2017)
Bibliografia
www.obecmalcice.sk
GPS
48.582856, 21.847662
48°34'58.3"N 21°50'51.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk