Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Bukovce (Bukovce) - Prícestná kaplnka
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bukovce, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka z konca 18. storočia. Drobný objekt s polkruhovým uzáverom. Na priečelí má trojhranný štít a polkruhovo zakončený vstup. Vo vrchole je kovaný železný trojramenný kríž. [1] Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vŕšku pred obcou.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 280.
Bibliografia
www.bukovce.ocu.sk
GPS
49.266210, 21.697037
49°15'58.4"N 21°41'49.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk