Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Dvorany (Bojná) - kaštieľ
Lokalita
obec Bojná, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
Pamiatková ochrana
Bojná - Malé Dvorany – kaštieľ (vyradený z. ÚZPF, staré č. 2353/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2004. Autori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Kristína Zvedelová. [1]
Fotogaléria
Malé Dvorany - kaštieľ foto © Jiří Fiedler 7/1972
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (4.11.2014)
Bibliografia
Bojná – časť Malé Dvorany, okr. Topoľčany. In: Pamiatky a múzeá, 1991, č. 2, s. 42.
GOJDIČ, Ivan - ZVEDELOVÁ, Kristína: Kaštieľ v Malých Dvoranoch. In: Pamiatky a múzeá, 2005, č. 2, s. 40 - 45.
www.bojna.sk
GPS
48.563608, 18.066629
48°33'49.0"N 18°03'59.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk