Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Hoste - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Malé Hostie
Lokalita
obec Malé Hoste, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1787. Renovovaný bol v roku 1940. Jednoloďová sakrálna stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. V zadnej časti lode je nový murovaný organový chór. Fasády sú členené lizénovým orámovaním. [1]
 

Hlavný oltár sv. Martina a bočné oltáre sv. Kríža a Panny Márie sú z konca 19. storočia. Organ s päťdielnou skriňou od majstra Wagnera je z polovice 19. storočia. Vo veži je renesančný zvon z roku 1651. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 280.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 280.
Bibliografia
www.malehoste.sk
GPS
48.697461, 18.139228
48°41'50.9"N 18°08'21.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk