Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Kozmálovce - kaštieľ
Iný názov
Malé Kosmálovce
Lokalita
obec Malé Kozmálovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ zo začiatku 18. storočia s neskoršími úpravami. Bola to dvojpodlažná, pôvodne prízemná bloková budova dvojtraktovej dispozície s päťosovou hlavnou fasádou. V niektorých oknách sa zachovali kované barokové mreže. V miestnostiach prízemia boli krížové hrebienkové klenby a valené klenby s lunetami. [1]
 

Kaštieľ bol v druhej svetovej vojne veľmi poškodený. Existoval ešte v 60. rokoch 20. storočia. [2] V roku 1973 zanikol úplne. [3]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 281.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 281.
[3] www.velkekozmalovce.sk (28.2.2015)
GPS
48.273655, 18.510253
48°16'25.2"N 18°30'36.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk