Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Kršteňany - Kaplnka na cintoríne
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Malé Kršteňany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neogotická pohrebná kaplnka vznikla okolo roku 1914. Dal ju postaviť miestny farár a dekan František Selecký, pôsobiaci v obci v rokoch 1906 – 1926, pre svoju matku, Máriu Seleckú, ktorá zomrela v roku 1914. [1] Ide o malú kaplnku obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou, lomenými oknami a vstupom. Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Situovaná je na cintoríne, ktorý vznikol premiestnením starého cintorína z okolia kostola, zrušeného v roku 1921. [2]
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 68.
[2] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 68.
GPS
48.638329, 18.421814
48°38'18.0"N 18°25'18.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk