Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Kršteňany - Kaplnka Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Malé Kršteňany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka je zaznačená na vojenskej mape z rokov 1782 – 1784, čo dokladá jej barokový pôvod. Ide o malú kaplnku obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou. Fasády sú hladké. V interiéri bola v roku 1948 osadená socha Sedembolestnej Panny Márie. Súčasná podoba kaplnky je výsledkom viacerých novodobých stavebných úprav. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnom okraji obce.
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 68.
GPS
48.638676, 18.431100
48°38'19.2"N 18°25'52.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk