Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Kršteňany - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Malé Kršteňany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol zo 14. storočia. Prvé písomné zmienky sú z rokov 1332 – 1337. Objekt bol niekoľkokrát prestavaný. V 18. storočí bol obnovený a znovu zaklenutý. V roku 1934 ho takmer úplne prestavali. Z pôvodnej stavby sa zachovalo obvodové murivo a neskorogotické kamenné pastofórium s troma vežičkami. Dnes halový priestor s predstavanou vežou a bočnou kaplnkou, krytý železobetónovým! stropom, ktorého traverzy vytvárajú geometrické obrazce. Fasády sú hladké. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza v inventári kostola monštranciu renesančného tvaru s filigránom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2002 sa uskutočnila striekanie fasády kostola a náter strechy veže, v roku 2003 dostal kostol novú krytinu časti krovu a boli vybudované prístrešky pred hlavným vchodom kostola.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 282.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 282.
GPS
48.639266, 18.423965
48°38'21.4"N 18°25'26.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk