Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Kršteňany - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Malé Kršteňany, okres Partizánske, Trenčiansky krajwww.pamiatkynaslovensku.sk