Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Lednice - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Lednice pri Domaniži
Lokalita
obec Malé Lednice, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistická sakrálna stavba z druhej polovice 19. storočia. Opravená bola v roku 1959. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. [1] Ku kaplnke pribudla nová bočná, nie veľmi šťastná, prístavba.
 

Vnútorné zariadenie je v historizujúcom slohu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 282.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 282.
GPS
49.06625, 18.57064www.pamiatkynaslovensku.sk