Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Orvište (Ostrov) - zvonica
Lokalita
obec Ostrov, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená v 18. storočí. Vežovitý poschodový objekt na polygonálnom pôdoryse. [1] Vstup i zvukové otvory sú segmentovo zakončené. Zastrešená je ihlancom.
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je veľmi je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 283.
Bibliografia
www.obecostrov.sk
GPS
48.626750, 17.778750
48°37'36.3"N 17°46'43.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk