Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Ozorovce - zvonica
Lokalita
obec Malé Ozorovce, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančná drevená zvonica v Malých Ozorovciach predstavuje výnimočnú pamiatku regiónu Dolného Zemplína. V roku 1619 ju zhotovili neznámi majstri, ktorí excelentným spôsobom zvládli zložitú techniku rámovej konštrukcie. Pomerne masívny skelet zhotovený z tvrdého dreva odľahčili otvoreným prízemím. Tu je možné obdivovať tradičné tesárske spoje, ktoré nestratili nič na svojej pevnosti a funkčnosti. [1] Pultová strecha prízemia trochu prečnieva a je krytá šindľom. Kónický hranol veže je obitý doskami. Zvukový otvor s križujúcimi sa trámami je zastrešený ihlanom, ktorý má šindľovú krytinu. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí neďaleko gotického Kostola sv. Márie Magdalény z 15. storočia.
Poznámky
[1] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 181.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II.. Bratislava: Obzor, 1968. s. 283.www.pamiatkynaslovensku.sk