Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Raškovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Malá Raška
Lokalita
obec Malé Raškovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1838. Opravovaný bol v roku 1870, 1895, 1923 a 1948. Je to pomerne široký pozdĺžny sieňový priestor s polygonálnym uzáverom, krytý valenou klenbou. Na západnej strane je veža, vstavaná do širokého štítu priečelia. Obe strany štítu ako aj nárožia veže sú oblo profilované. Celá fasáda je členená pilastrami s rímsovou hlavicou a podstrešnou, nad nimi situovanou rímsou. Veža má ihlancovú strechu, dosadajúcu na trojhranné profilované štíty vežového muriva. [1]
 

Kazateľnica a obradný stôl sú z roku 1923. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 283.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 283.
GPS
48.578198, 21.917743
48°34'41.5"N 21°55'03.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk