Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Ripňany - Kaplnka (Kostol) sv. Antona Paduánskeho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Malé Ripňany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kedysi klasicistická kaplnka postavená v roku 1800 z nepálenej tehly. Rozšírená transeptom bola v roku 1948. Pôvodne jednoloďová stavba s transeptom, polygonálnym uzáverom presbytéria a pristavanou sakristiou. V starej časti bola valená klenba, v transepte rovný strop. Fasády boli členené lizénami. [1] Objekt má vstavanú, mierne vysunutú vežu.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Múry vlhli a omietka opadávala a tak bola kaplnka v roku 1990 zrekonštruovaná, presnejšie prestavaná. Okrem apsidy loď kostola bola prakticky zbúraná a postavená nanovo, ale zväčšená len o obvodové múry, pretože pôdorysné možnosti na pozemku neumožňovali väčšie rozšírenie. Z dôvodu zväčšenia kapacity sa kaplnka dostala do podoby kostola. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 283
[2] www.maleripnany.ocu.sk (25.10.2016)
GPS
48.477207, 17.982893
48°28'38.0"N 17°58'58.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk