Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Trakany - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Malý Tarkan
Lokalita
obec Malé Trakany, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený ako tolerančný v roku 1772. Rozšírený vežou bol v roku 1839. Reštaurovali ho v roku 1949 a 1954. Jednoloďový kostol s polkruhovým uzáverom a západnou emporou. Exteriér je členený lizénami a vstavanou vežou, spojenou so šírkou lode polštítmi po oboch stranách. Nad vstupným portálom je letopočet datujúci stavbu veže. [1]
 

Drevená kazateľnica je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 284 - 285.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 285.
Bibliografia
www.maletrakany.sk
GPS
48.397554, 22.109097
48°23'51.2"N 22°06'32.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk