Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Tŕnie (Vinosady)
Iný názov
Trlinok
Lokalita
obec Vinosady, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kaštieľ z roku 1776, ktorý úplne prestavali v roku 1884. Dvojpodlažná budova s vežou, situovaná do parku. Fasádu má hladkú. Na oknách na prízemí sa zachovali železné klasicistické mreže. Nad vstupným portálom je zamurovaný erb s letopočtom datujúcim pôvodný objekt pred prestavbou. Miestnosti majú rovný strop. V parku kaštieľa sú kamenné fragmenty (lavice, zábradlia, vázy...) z pôvodnej stavby. Pred vchodom do kaštieľa stoja na kamenných podstavcoch dve železné vázy z druhej polovice 19. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Rekonštrukcia. Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované. Park však stratil svoju pôvodnú rozlohu.
Prístup
Stojí v strede obecnej časti Malé Tŕnie.
Fotogaléria
Malé Tŕnie (Vinosady) foto © Jiří Fiedler 9/1969Malé Tŕnie (Vinosady) foto © Imrich Kluka 6/2010Malé Tŕnie (Vinosady) foto © https://commons.wikimedia.org/ 1/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 285.
Bibliografia
ORŠULOVÁ, Jana: Zaniknutá heraldická výzdoba kaštieľa vo Vinosadoch. In: Pamiatky a múzeá, 2003, č. 1, s. 40 - 41.
www.vinosady.sk
GPS
48.315393, 17.295125
48°0 18' 55.41", 17°0 17' 42.45"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk