Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Uherce
Lokalita
obec Malé Uherce, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ z 18. storočia. Prestavaný a neskoroklasicisticky prefasádovaný bol v druhej polovici 19. storočia. Budova s hladkou fasádou postavená na pôdoryse v tvare písmena L. Okná boli rámované jednoduchými šambránami a nadokennými rímsami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 285.
Bibliografia
www.maleuherce.sk
GPS
48.621952, 18.402719
48°37'19.0"N 18°24'09.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk