Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Uherce - Kostol (Kaplnka) sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Malé Uherce, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1719. Klasicisticky ju upravili koncom 18. storočia (1791). Niekoľkokrát opravovaná a renovovaná bola v 19. a začiatkom 20. storočia. Ide o jednoloďovú stavbu s polygonálnom uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou klenbou s lunetami a krížovou klenbou. Veža je zakončená zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu. Prilba mala pôvodne šindľovú krytinu (dnes plechovú) a je zakončená valcovitou slepou laternou. Hladké fasády sú členené polkruhovo zakončenými oknami. [1] Loď má jeden oporný pilier z každej strany.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 285.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 285.
Bibliografia
www.maleuherce.sk
GPS
48.620373, 18.403177
48°37'13.3"N 18°24'11.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk